Lễ đón chính thức Quốc vương Brunei thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Quốc vương Brunei thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.
(TTXVN/Vietnam+)