Thứ Tư, Tháng Mười Hai 12/12/2018

Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Thành phố Hồ Chí Minh

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Những hình ảnh về lễ truy điệu đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh.