Giao dịch tại SHB. (Nguồn: SHB)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 với lợi nhuận trước thuế đạt 502 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo đó, mảng tín dụng trong kỳ mang về cho ngân hàng khoản lãi thuần 1.073 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Trái ngược, mảng dịch vụ chỉ thu về 58,4 tỷ đồng lãi thuần, giảm 25%. Trong khi đó, mảng kinh doanh ngoại hối đi ngang với 27,5 tỷ đồng lãi thuần.

[Lợi nhuận trước thuế của SHB tăng cao kỷ lục]

SHB đạt 569 tỷ đồng lợi nhuận thuần trong quý I/2018, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, do giảm mạnh tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần từ 38,4% xuống 11,6% nên lợi nhuận trước thuế của SHB tăng tới 64%, lên 502 tỷ đồng.

Với kết quả này, tại Đại hội cổ đông của SHB, lãnh đạo ngân hàng này tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2.050 tỷ đồng năm 2018, tăng 6,5% so với năm 2017.

Tính đến hết ngày 31/3, tổng tài sản của SHB đạt gần 287.000 tỷ đồng, qua đó, ROE dự kiến đạt từ 10,5% - 11,5%, ROA đạt 0,6%-0,8%; dư nợ tín dụng đạt 202.487 tỷ đồng, tăng 2,1%, trong khi tiền gửi của khách hàng tăng 7%, đạt 208.400 tỷ đồng./.