Giao dịch tại SHB. (Nguồn: SHB)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017. Theo đó, thu nhập lãi thuần của SHB trong quý 4 đạt 2.141 tỷ đồng, tăng 16%. Các hoạt động kinh doanh khác đều đạt kết quả khởi sắc, trong đó nổi trội nhất là hoạt động dịch vụ lãi 330 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý vừa qua, chi phí hoạt động của ngân hàng được tiết giảm 8% so với cùng kỳ về 816 tỷ đồng, đồng thời, ngân hàng tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 33% lên 1.122 tỷ đồng. Sau khi trừ khi các khoản chi phí, tổng lợi nhuận trước thuế quý 4 của SHB đạt 607 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.

[SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 12.000 tỷ đồng]

Lũy kế cả năm, SHB đạt lần lượt 1.938 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 1.549 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đều tăng trưởng 66% so với kết quả năm 2016 và vượt 11% kế hoạch đề ra. Đây cũng là kết quả lợi nhuận tốt nhất từ trước đến nay của ngân hàng.

Cũng như các ngân hàng khác, lợi nhuận SHB vẫn chủ yếu đến từ nguồn thu nhập lãi thuần với 4.964 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với năm trước. Tuy nhiên ở SHB, điểm khác biệt là ngân hàng đã có sự đổi mới và chuyển dịch cơ cấu doanh thu trong việc tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ và giảm phụ thuộc vào nguồn thu tín dụng. Năm 2017, riêng hoạt động dịch vụ của SHB lãi 1.355 tỷ đồng, gấp 4 lần năm trước, đóng góp hơn 20% vào tổng thu nhập của ngân hàng.

Lợi nhuận trước thuế của SHB từ năm 2013-2017

Về một số chỉ tiêu khác, tính đến thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản của ngân hàng SHB đạt 278.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với cuối năm 2016. Vốn điều lệ của ngân hàng đạt 11.196 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng đạt 196.131 tỷ đồng, tăng trưởng 21%. Trong đó, dư nợ tập trung vào ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản cao nhất với tỷ trọng hơn 22%, tiếp theo là dư nợ cho vay ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy chiếm 16,49% và dư nợ cho vay các hoạt động dịch vụ khác chiếm tỷ trọng hơn 10%. Tiền gửi của khách hàng đạt 196.054 tỷ đồng, tăng 18%.

Về chất lượng nợ, tỷ lệ nợ xấu của SHB đến cuối năm 2017 vẫn duy trì ở mức 1,9%, giữ nguyên so với thời điểm cuối năm 2016./.