Giao dịch tại Sacombank. (Nguồn: TTXVN)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 2.200 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Bên cạnh đó, tổng tài sản của Sacombank ước đạt 407.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017, chất lượng tài sản cải thiện với tỷ trọng tài sản có sinh lời tăng 5% so với năm trước. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư ước đạt 364.000 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm, đảm bảo thanh khoản và các tỷ lệ an toàn ổn định trong suốt năm.

[Sacombank khởi động dự án mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng]

Tín dụng ước đạt 258.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước theo xu hướng tăng trưởng có chọn lọc và gắn liền với hiệu quả. Nợ xấu giảm về dưới 3%. Tổng thu nhập ước đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2017, trong đó tăng trưởng thu lãi và dịch vụ cải thiện nhiều so với năm trước, nổi bật là thu dịch vụ bancassurance đạt kết quả vượt trội.

Xác định khách hàng là trung tâm của sự phát triển, năm 2018, Sacombank đã đẩy mạnh liên kết cùng các đối tác uy tín trong và ngoài nước để triển khai nhiều dự án nhằm tạo bước đột phá trong chiến lược hiện đại hóa hệ thống công nghệ ngân hàng số. Điển hình là hệ thống phần mềm khởi tạo, phê duyệt và quản lý cấp tín dụng (LOS); hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM; nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi T24 từ phiên bản R11 lên phiên bản R17; dự án Basell II…

Ông Dương Công Minh, Chủ tich Hội đồng quản trị Sacombank cho biết: “Sau 1 năm rưỡi quyết liệt triển khai đề án tái cơ cấu, trong bối cảnh ‘vừa chạy vừa xếp hàng’ phải đảm bảo sao cho quá trình tái cấu trúc đi đúng hướng, đúng lộ trình nhưng đồng thời vẫn phải tăng trưởng hoạt động kinh doanh. Chúng tôi tự tin sẽ hoàn thành và rút ngắn quá trình tái cơ cấu theo lộ trình 5 năm thay vì 10 năm như kế hoạch.”

Hướng đến năm 2019, Sacombank đặt mục tiêu gia tăng hiệu quả kinh doanh, phát triển quy mô và thị phần, cải thiện các chỉ số tài chính; đẩy mạnh hoạt động ngân hàng số và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; tăng cường trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng; tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nhân sự và cải thiện môi trường làm việc; nâng cao hình ảnh thương hiệu, kiện toàn văn hóa doanh nghiệp; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo./.