Long An tao dot pha trong phat trien nong nghiep cong nghe cao hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh. (Nguồn: longan.gov.vn)

Năm mới 2016, nhìn lại chặng đường đã qua và tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, với nỗ lực, phấn đấu, niềm tin và hy vọng, Đảng bộ tỉnh Long An hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Bí thư tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh.

- Xin ông cho biết những thành quả tỉnh đã đạt được thời gian qua ?

Ông Phạm Văn Rạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh Long An đạt được những kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá cố định 1994) bình quân hàng năm đạt 11,25%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 50,4 triệu đồng; sản lượng lương thực bình quân 2,75 triệu tấn/năm.

Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt cùng với sự đồng thuận rất lớn từ nhân dân. Đến nay đã có 43 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt xấp xỉ 3,8 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm đạt 12,5%, góp phần bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, hoạt động văn hóa-xã hội phát triển khá toàn diện, một số lĩnh vực chuyển biến mạnh mẽ. Đặc biệt, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội IX tỉnh Đảng bộ được tập trung thực hiện, tác động tích cực vào sự phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh…

- Từ thực tế địa phương và trước yêu cầu trong tình hình mới, ngay trong những ngày đầu năm 2016 cũng như thời gian tiếp theo, Đảng bộ Long An có những kế hoạch, giải pháp gì đột phá, thưa ông?

Ông Phạm Văn Rạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra mục tiêu phấn đấu 5 năm tới là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự-an toàn xã hội; xây dựng nền tảng đảm bảo phát triển nhanh và bền vững.

Song song đó, tỉnh cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm có tính khả thi, hiệu quả và đang được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung đầu tư hoàn thành các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và triển khai 2 chương trình đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm. Cùng với đó là 3 công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông, trục phát triển giao thông-đô thị.

Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, mừng Đảng quang vinh tròn 86 tuổi, mừng Xuân mới Bính Thân 2016, với truyền thống yêu nước, anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, sức mạnh nội lực của sự năng động, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới và với ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, nhất định Đảng bộ và nhân dân Long An tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, ngay trong năm đầu tiên sẽ triển khai, cụ thể hóa toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp do Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết trên mọi lĩnh vực, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)