Luật Quản lý thuế: Băn khoăn cơ quan quản lý vừa thu thuế, vừa xóa nợ

Có ý kiến đề nghị giao thẩm quyền xóa nợ cho chỉnh quyền địa phương để tránh việc cơ quan quản lý thuế vừa là người đi thu thuế, vừa là người có thẩm quyền xóa nợ thuế.
Luật Quản lý thuế: Băn khoăn cơ quan quản lý vừa thu thuế, vừa xóa nợ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đề nghị không khoanh nợ với đối tượng có dấu hiệu trốn thuế hoặc vi phạm pháp luật trong kinh doanh. Tuy nhiên, Bộ Tài chính lại có quan điểm khác.

Đây là những nội dung trong văn bản của Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Không xóa nợ tiền đất trên 10 năm

Đánh giá về đề nghị trên của Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng: Các trường hợp khoanh nợ tại dự thảo luật là các doanh nghiệp đã đóng cửa, không còn hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cá nhân đã chết, mất tích.

[Nợ thuế không có khả năng thu hồi sắp chạm ngưỡng 35.000 tỷ đồng]

Trong khi ấy, việc phát hiện dấu hiệu trốn thuế chỉ đối với các doanh nghiệp đang còn hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, nội dung "vi phạm pháp luật trong kinh doanh" theo Bộ Tài chính là rất rộng, không chỉ trong lĩnh vực quản lý thuế (như hàng giả, hàng nhái, lừa đảo, bán hàng đa cấp,...).

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên nội dung trên như dự thảo, tức là khoanh nợ cho các doanh nghiệp đã đóng cửa, không còn hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cá nhân đã chết, mất tích.

Với các trường hợp xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đề nghị cần có đánh giá kỹ hơn về tình hình nợ thuế, các biện pháp xử lý. Cơ quan này đề nghị không nên xóa nợ đối với số nợ tiền đất (bao gồm cả tiền sử dụng đất) trên 10 năm.

Về nội dung này, theo Bộ Tài chính, với việc đánh giá tình hình nợ đọng thuế và các biện pháp xử lý, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và Chính phủ có tờ trình Quốc hội ngày 20/12/2018.

Riêng đối với việc không xóa nợ tiền đất (bao gồm cả tiền sử dụng đất) trên 10 năm, Bộ Tài chính bày tỏ sẽ tiếp thu chỉnh sửa.

Mở rộng quyền xóa nợ cho địa phương

Cũng về xóa nợ thuế, trước đó, Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội và một số đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung trách nhiệm công vụ đối với người có thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, đồng thời có ý kiến đề nghị giao thẩm quyền xóa nợ cho chính quyền địa phương để tránh việc cơ quan quản lý thuế vừa là người đi thu thuế, vừa là người có thẩm quyền xóa nợ thuế.

Với nội dung này, Bộ Tài chình cho biết tiếp thu và chỉnh sửa theo hướng: "Đối với trường hợp người nộp thuế là cá nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân đã chết, mất tích, doanh nghiệp đã phá sản, hộ gia đình, cá nhân đã bị thu hồi giấy phép và khoản nợ đã quá 10 năm thì thẩm quyền xóa nợ là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố."

Đối với các trường hợp khác còn lại, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính đã sửa theo hướng mở rộng thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được xóa nợ thuế đối với khoản nợ dưới 5 tỷ đồng trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục thuế, Cục trưởng Cục Hải quan. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình xóa nợ thuế tại phiên họp đầu năm.

Với khoản nợ từ 5 tỷ đồng trở lên, dự thảo quy định: Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định xóa nợ thuế với các khoản nợ từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xóa nợ thuế đối với các khoản nợ từ 10 tỷ đồng trở lên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục