Luật thi bán kết của đội tăng Việt Nam tại Army Games 2020

Tại phần thi bán kết, mỗi đội sẽ có ba kíp xe tham gia và sử dụng một xe tăng để thi đấu. Mỗi kíp xe sẽ chạy 04 vòng, bao gồm vượt các chướng ngại vật và tiêu diệt các mục tiêu theo quy định.
Luật thi bán kết của đội tăng Việt Nam tại Army Games 2020 ảnh 1Kíp tăng số 3 của Việt Nam hoàn thành bài thi. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Phần thi bán kết hay còn gọi là phần thi tiếp sức tại Army Games 2020, mỗi đội sẽ có ba kíp xe tham gia thi và sử dụng một xe tăng để thi đấu. Chiều dài mỗi vòng chạy là 3-5 km. Mỗi kíp xe sẽ chạy 04 vòng, bao gồm vượt các chướng ngại vật và tiêu diệt các mục tiêu theo quy định.

Trong vòng thi này, các đội sẽ hạ các mục tiêu bằng bắn pháo bằng phương pháp hành tiến, bắn từ sườn xe; súng máy phòng không và súng máy song song bắn tại chỗ theo vị trí bắn quy định.

Ban tổ chức cho phép tối đa bốn xe cùng chạy trên đường thi. Thứ tự thực hiện các vòng chạy tiếp sức sẽ phải bốc thăm theo bốn phiếu khác nhau.

Nội dung các phiếu như sau: Phiếu 01: Vòng một thi tốc độ; vòng hai bắn pháo hành tiến với 03 mục tiêu bia số 12 (1600, 1700 và 1800m); vòng ba bắn súng máy phòng không với bia số 25 và bia số 11 (800, 1000m); vòng bốn bắn súng máy song song với 03 bia số 9.

Phiếu 02. Vòng một bắn pháo hành tiến với 03 mục tiêu bia số 12 (1600, 1700 và 1800m); vòng hai bắn súng máy phòng không với bia số 25 và bia số 11 (800, 1000m); vòng ba bắn súng máy song song với 03 bia số 9; vòng bốn thi tốc độ.

Phiếu 03. Vòng một bắn súng máy phòng không với bia số 25 và bia số 11 (800, 1000m); vòng hai bắn súng máy song song với 03 bia số 9; vòng ba thi tốc độ; vòng bốn bắn pháo hành tiến với 03 mục tiêu bia số 12 (1600, 1700 và 1800m).

Phiếu 04. Vòng một bắn súng máy song song với 03 bia số 9; vòng hai thi tốc độ; vòng ba bắn pháo hành tiến với 03 mục tiêu bia số 12 (1600, 1700 và 1800m); vòng bốn bắn súng máy phòng không với bia số 25 và bia số 11 (800÷1000m).

Đội tuyển Tăng Việt Nam bốc thăm được phiếu 03.

[Đội tuyển xe tăng Việt Nam vào thi đấu bán kết Army Games 2020]

Đối với phần thi “Đua tiếp sức,” Ban tổ chức bố trí tuyến xuất phát, đích kết thúc vòng thi, đoạn đường chạy thẳng, các chướng ngại vật: cầu vệt bằng, đường mấp mô, bãi mìn, dốc nghiêng, vách đứng, dốc nghiêng, bãi ngầm, hạn chế thẳng, vượt dốc, bãi đánh phá, hào chống tăng, vị trí xếp đạn vào xe, các tuyến bắn, vị trí tháo và hủy đạn, vị trí phạt kiểm tra xe, vòng phạt 500m.

Tuyến bắn pháo được bố trí làm hai tuyến bắn để tránh chồng chéo giữa các kíp xe. Tuyến bắn dài 60m, trên đó ở vị trí cọc màu đỏ cho phép quay pháo về hướng mục tiêu, cọc màu trắng cho phép nạp đạn và tiêu diệt mục tiêu, cọc màu xanh là vị trí bắn hết đạn thừa trên xe.

Bia bắn pháo hành tiến gồm 03 bia số 12 (tăng chính diện), mỗi bia có một màu khác nhau phụ thuộc vào khoảng cách bắn 1600, 1700, 1800m và còn 01 bia dự phòng để dùng cho việc bắn hủy đạn còn lại trên xe.

Súng máy phòng không bắn 02 bia số 25 (máy bay trực thăng) và bia số 11 (vũ khí chống tăng) với khoảng cách 800, 1000m.

Súng máy song song bắn 03 bia số 9 (súng chống tăng) với khoảng cách bắn 600, 700, 800m.

Trước khi xuất phát, kíp xe tập trung sau xe thành một hàng dọc, mặt hướng về phía Ban giám khảo. Kíp xe thứ 2 và thứ 3 đứng ở vị trí an toàn, gần với đường chạy tiếp sức.

Khi có lệnh, kíp xe vào vị trí, lái xe nổ máy, trưởng xe bật đài thông tin và báo cáo trưởng Ban giám khảo đã sẵn sàng xuất phát. Khi có lệnh (tín hiệu kèn), các kíp xe cùng đồng thời xuất phát.

Trưởng Ban giám khảo cuộc thi (hoặc trợ lý Trưởng Ban giám khảo) là người phát lệnh xuất phát.

Theo lệnh xuất phát các xe chạy theo đường quy định. Trong quá trình chạy, kíp xe sẽ vượt qua các chướng ngại vật và sẽ tạm dừng tại vị trí nạp đạn để tiến hành nạp đạn.

Tại vị trí nạp đạn lái xe phải tắt động cơ, đóng các cửa, xuống xe tập trung sau xe, sau đó tiến hành nạp đạn vào xe. Nạp đạn xong, kíp xe lên xe, lái xe nổ máy, trưởng xe báo cáo Ban giám khảo đã chuẩn bị đạn xong, sẵn sàng bắn.

Theo lệnh của Ban giám khảo, điều khiển xe về vị trí bắn theo quy định, pháo thủ nhanh chóng quan sát và tiêu diệt các mục tiêu theo đúng màu quy định.

Luật thi bán kết của đội tăng Việt Nam tại Army Games 2020 ảnh 2Xe tăng của đội Việt Nam bay qua vật cản. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Để bắn pháo hành tiến từ sườn xe, kíp xe sẽ nạp 03 quả đạn pháo và báo cáo đã sẵn sàng bắn. Sau khi có lệnh của Ban giám khảo, cơ động xe đến tuyến bắn. Khi đến biển chỉ dẫn màu vàng, kíp xe quay pháo hướng về phía mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên sẽ xuất hiện theo lệnh của trưởng Ban giám khảo. Khi đến biển chỉ dẫn màu đỏ kíp xe được phép bắn. Pháo thủ quan sát và tiêu diệt mục tiêu, mỗi mục tiêu sẽ hiện 01 phút. Tồng thời gian để thực hiện bắn hành tiến từ sườn xe không quá 04 phút.

Trường hợp khi bắn bị kẹt đạn thì trưởng xe sẽ xác định phương pháp khắc phục. Trưởng xe báo cáo Ban giám khảo về việc kẹt đạn và khi kíp xe không tự khắc phục được, Trưởng Ban giám khảo ra lệnh đưa xe tới vị trí hủy đạn, lúc này thời gian thi được dừng lại.

Nếu trưởng xe không báo cáo mà để xe dừng tại quãng đường hành tiến bắn quá thời gian quy định thì cứ 30 giây sẽ phải chịu 01 vòng phạt và Ban giám khảo sẽ điều xe để kéo xe tăng tới vị trí hủy đạn. Thời gian kéo xe hỏng tới vị trí hủy đạn tính hay không do Ban giám khảo quyết định.

Bia thứ hai sẽ xuất hiện khi bia thứ nhất bị tiêu diệt và cứ như vậy đến bia thứ ba. Khi kết thúc bắn, trưởng xe báo cáo Ban giám khảo và tiến hành hủy số đạn còn lại.

Nếu trong thời gian bắn vẫn còn dư đạn thì xe tăng sẽ cơ động đến vị trí hủy đạn. Tiến hành bắn hết số đạn còn lại trên xe hoặc theo lệnh của trưởng Ban giám khảo tháo đạn ra khỏi xe.

Khi kết thúc bắn hủy hoặc tháo đạn, theo lệnh của Ban giám khảo tiếp tục cho xe chạy theo tuyến đường đã quy định. Thời gian để tháo đạn và hủy đạn sẽ tính vào thời gian thi.

Với súng máy 12,7mm, kíp xe sẽ nạp 20 viên đạn trong đó 06 viên vạch đường. Sau khi báo cáo đã chuẩn bị bắn xong, theo lệnh của Ban giám khảo, hai bia số 25 (máy bay trực thăng) và số 11 (vũ khí chống tăng) đồng thời xuất hiện. Trường xe nhanh chóng quan sát và tiêu diệt mục tiêu.

Với súng máy song song, kíp xe nạp 30 viên đạn trong đó có 10 viên vạch đường. Sau khi báo cáo đã chuẩn bị bắn xong, theo lệnh của Ban giám khảo, hai bia số 9 sẽ xuất hiện đồng thời ở ba vị trí khác nhau. Pháo thủ nhanh chóng quan sát và tiêu diệt mục tiêu.

Sau mỗi lần bắn, trưởng xe sẽ báo cáo với Ban giám khảo về việc kết thúc bắn, số đạn tiêu thụ và kiểm tra an toàn.

Trên đường đua tốc độ, kíp xe sẽ chạy trên đường mà không tiến hành bắn, vượt qua các chướng ngại vật. Nếu bị lỗi khi vượt chướng ngại vật thì kíp xe phải đưa xe về vị trí phạt thời gian. Tại vị trí phạt về thời gian, kíp xe phải tiến hành bài thực hành kiểm tra xe.

Khi hoàn thành 04 vòng chạy, xe tăng dừng trước tuyến xuất phát, chú ý thân xe phải nằm chính giữa hai cột giới hạn. Lái xe tắt máy, kíp xe tháo mũ công tác, đóng cửa xe, xuống xe và nhanh chóng chuyển giao xe cho kíp tiếp theo.

Thứ tự chuyển giao xe cho kíp xe thiếp theo: Kíp xe thứ nhất kết thúc bài thi chuyển giao xe cho kíp xe thứ hai và cứ như vậy đến kíp xe thứ ba.

Sau khi xe dừng tại đích, kíp xe tiếp theo theo lệnh của Ban giám khảo cơ động đến vị trí chuyển giao. Vị trí chuyển giao cách tuyến xuất phát 70 đến 100m theo chiều xe chạy. Kíp xe sau khi hoàn thành 04 vòng chạy sẽ đưa xe vào vị trí tuyến xuất phát, tắt máy, tháo mũ công tác, treo vào vị trí quy định, xuống xe và chạy tới vị trí chuyển giao cho kíp xe thi tiếp theo.

Hai kíp xe sẽ tiến hành bắt tay, Sau đó kíp xe được chuyển giao sẽ cơ động đến tuyến xuất phát, vào trong xe và khởi xe. Trưởng xe báo cáo chuẩn bị xe xong, sau đó chỉ huy xe bắt đầu thực hiện bài thi theo quy định. Kíp xe đã thực hiện xong phần thi sẽ cơ động về vị trí theo quy định của Ban tổ chức.

Kết quả sẽ là tổng thời gian của 03 kíp xe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục