Liên minh “Đa số mới” theo đường lối trung tả do cựu Tổng thống Michelle Bachelet lãnh đạo đã tăng số ghế và chiếm đa số tại cả hai viện quốc hội Chile trong cuộc tổng tuyển cử ngày 17/11.

Theo số liệu của Cơ quan bầu cử Chile (Servel), “Đa số mới” giành được 68 ghế trong tổng số 120 ghế tại Hạ viện, tăng 11 ghế so với nhiệm kỳ hiện nay, sẽ kết thúc vào ngày 11/3 năm tới.

Trong số 20 ghế được bầu lần này tại Thượng viện, “Đa số mới” thu được 12, nâng tổng số ghế có được tại viện lập pháp này lên 21 trong tổng số 38 ghế, tăng 1 ghế.

Trong khi đó, “Liên minh vì Chile” cánh hữu cầm quyền thu được 48 ghế tại Hạ viện, giảm 7 ghế, và 7 ghế tại Thượng viện, cho phép giữ nguyên 16 ghế tại cơ quan này.

Với tương quan lực lượng trên, “Đa số mới” có điều kiện để thực hiện một số cam kết mà bà Bachelet đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống, trong trường hợp bà thắng cử tại vòng hai vào ngày 15/12 tới.

Với 99,93 số phiếu được kiểm, bà Bachelet thu được 46,67% số phiếu ủng hộ, bỏ xa cựu Bộ trưởng lao động Evelyn Matthei, người đứng đầu “Liên minh vì Chile” và là đối thủ chính của bà, vì chỉ thu được 25,01% phiếu hậu thuẫn, trong cuộc chạy đua vào dinh La Moneda (Phủ tổng thống) để điều hành quốc gia Nam Mỹ này trong bốn năm tới.

Trong chương trình tranh cử, bà Bachelet đề xuất cải tổ triệt để Hiến pháp, cải cách về thuế cho phép có nguồn lực để phát triển y tế, giáo dục, nhà ở, văn hóa, bảo vệ môi trường, và cải cách sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục, cho phép triển khai chế độ giáo dục công lập miễn phí và có chất lượng ở tất cả các cấp.

Với đa số đơn giản tại cả hai viện quốc hội, bà Bachelet có thể thực hiện cải cách thuế, nhưng không đủ để thông qua cải cách giáo dục, vì bà cần 22 phiếu ủng hộ tại Thượng viện và 69 phiếu tại Hạ viện, và càng không đủ để thay đổi bản hiến pháp được thông qua dưới thời nhà độc tài Augusto Pinochet (1973-1990), vì phải có 23 phiếu hậu thuẫn tại Thượng viện và 72 phiếu tại Hạ viện.

Việc soạn thảo hiến pháp mới thì càng khó khăn hơn vì cần sự ủng hộ của 2/3 số nghị sỹ tại hai viện, tương đương 80 hạ nghị sỹ và 25 thượng nghị sỹ.

Điều này khiến giới phân tích cho rằng nếu đắc cử, bà Bachelet phải lập một nội các có năng lực đàm phán và tiếp cận với cánh hữu, và quan tâm tới các nghị sỹ độc lập vừa được bầu./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)