Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tăng 1,1 triệu người

Theo Tổng cục thống kê, năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 51,7 triệu người, tăng 1,1 triệu người so với năm 2021.

Theo Tổng cục thống kê, năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 51,7 triệu người, tăng 1,1 triệu người so với năm trước.

Lao động đang làm việc trong độ tuổi là 50,6 triệu người.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,21% và tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,32%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục