MB dua them cong ty thanh vien len niem yet tren san HOSE hinh anh 1MIC chính thức niêm yết trên HOSE. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) vừa đưa thêm một công ty thành viên - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC - mã chứng khoán MIG) lên niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Đây là một mục tiêu chiến lược mà Hội đồng quản trị MB đã đặt ra nhằm nâng cao sự minh bạch, hiệu quả trong quản trị điều hành của MIC và mở rộng không gian hợp tác trong và ngoài nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MIC nói riêng các công ty thành viên của MB nói chung, hướng tới mục tiêu chiến lược tới năm 2023 các công ty thành viên MB sẽ đóng góp tối thiểu 20% lợi nhuận trước thuế tập đoàn, phấn đấu tới 2025 mức đóng góp này là 30%.

[MB dành 50.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất cho khách hàng cá nhân]

Cổ phiếu MIG giao dịch trên UPCoM từ tháng 5/2017 và tăng mạnh từ tháng 12/2020, từ dưới 12.000 đồng/cổ phiếu lên khoảng 18.000 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 50%. Tính từ đầu năm 2020, cổ phiếu MIG đã tăng khoảng 64%. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 76.000 cổ phiếu/ngày. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu MIG đạt 1.300 tỷ đồng, giá tham chiếu ngày chào sàn 21/1 là 15.550 đồng/cổ phiếu. Trong ngày đầu tiên, giá cổ phiếu MIG đã tăng kịch trần, chốt tại 18.600 đồng/cổ phiếu.

Ông Uông Đông Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị MIC cho biết, việc niêm yết là một bước đi quan trọng, khẳng định sự công khai, minh bạch hóa trong quá trình quản trị doanh nghiệp của MIC và kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Đây là chiến lược dài hạn đưa MIC phát triển hơn nữa hướng tới doanh nghiệp bảo hiểm đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng.

Theo báo cáo tài chính 2019 và 2020, doanh thu bảo hiểm gốc của MB ghi nhận lần lượt đạt 2.507 tỷ đồng và 3.157 tỷ đồng, lợi nhuận liên tiếp đạt 177 tỷ đồng và 2020 là 242 tỷ đồng, ROE tiếp tục giữ vững 11%-13% dẫn đầu thị trường.

Năm 2020 trước những khó khăn thách thức của thị trường MIC vẫn cam kết và chi trả lợi tức tiền mặt 10% cho cổ đông.

Năm 2021, MIC sẽ đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược chuyển dịch số và đặt mục lợi nhuận đạt 360 tỷ đồng và cam kết lợi tức cho cổ đông duy trì 10%./.

PV (Vietnam+)