MIK 2019: Các sản phẩm độc đáo tại G-Valley Business Concert

Các công ty khởi nghiệp (startup) Hàn Quốc đã mang đến G-Valley Business Concert nhiều sản phẩm được sản xuất nội địa, với trọng tâm là các sản phẩm liên quan đến công nghệ.
Vi Diệu (Vietnam+)