MTTQ Việt Nam triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra sáng 16/8.
(TTXVN/Vietnam+)