Bộ Công Thương đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm quốc gia có năng lực cạnh tranh công nghiệp cao, nhóm 15 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Cụ thể, ngành công nghiệp phấn đấu nâng tỷ trọng công nghiệp trong GDP vào năm 2030 đạt trên 40%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP tăng lên khoảng 30%...

Trong giai đoạn 2011-2020, ngành công nghiệp đã tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Đây là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế quốc dân, đóng góp xấp xỉ 30% vào GDP và trở thành ngành xuất khẩu chủ lực của đất nước./.

(TTXVN/ Vietnam+)