Quốc hội Myanmar. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 3/7, Ủy ban bầu cử Liên bang Myanmar (UEC) công bố danh sách các đơn vị bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử theo dự kiến sơ bộ sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới.

Theo thông báo của UEC, có 330 đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử Hạ viện, 168 đơn vị trong cuộc bầu cử Thượng viện, 644 đơn vị trong cuộc bầu cử nghị viện bang hoặc khu vực và 29 đơn vị trong cuộc bầu cử các nghị viện bang hoặc khu vực của các sắc tộc.

Cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar năm 2015 bầu ra các nghị sỹ quốc hội khóa tiếp theo để quốc hội thành lập một chính phủ nhiệm kỳ mới 5 năm, bắt đầu từ năm 2016.

Chính phủ đương nhiệm bắt đầu lãnh đạo từ tháng 3/2011 và sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 3/2016.

Cũng theo thông báo của UEC ngày 3/7, ủy ban này đã ban hành các thủ tục cho các quan sát viên quốc tế tham gia giám sát cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Myanmar.

Theo đó, thời gian cho các quan sát viên quốc tế nộp hồ sơ đăng ký với UEC bắt đầu từ lúc có thông báo chính thức về ngày bầu cử cho đến 15 ngày trước khi bầu cử diễn ra.

Các quan sát viên quốc tế chỉ tiến hành công tác giám sát tại những khu vực mà họ đã đề xuất trong hồ sơ đăng ký với UEC.

Nhà chức trách Myanmar sẽ bảo đảm pháp lý và an ninh cho hoạt động giám sát quá trình bỏ phiếu, đồng thời có thể tước bỏ tư cách quan sát viên đối với những người quan sát viên vi phạm quy tắc.

UEC đề nghị các quan sát viên báo cáo kết quả giám sát trong vòng 60 ngày./.