Nang cao chat luong, hieu qua tham muu linh vuc cong tac tuyen giao hinh anh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 22/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 tại 48 điểm cầu trong cả nước.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông khẳng định, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo; tích cực đổi mới phương thức hoạt động, triển khai nhiệm vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới và ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19.

Hệ thống tuyên giáo các cấp kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm công việc được thông suốt, không bị gián đoạn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội để triển khai công việc (tổ chức các hội nghị, họp, hội thảo, giao ban bằng hình thức trực tuyến...).

Từ đó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra cũng như những nhiệm vụ đột xuất.

[Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên Giáo Trung ương lần thứ IV]

Ông Võ Văn Phuông nêu rõ, ngành Tuyên giáo trên cả nước đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu cho Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19; thông tin tuyên truyền kịp thời về Hội nghị Trung ương 12; Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; các hoạt động đối nội, đội ngoại của Đảng, Nhà nước; chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc...

Nang cao chat luong, hieu qua tham muu linh vuc cong tac tuyen giao hinh anh 2Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Công tác chỉ đạo, định hướng và thông tin, tuyên truyền về phòng, chống đại dịch COVID-19 đã được tiến hành chủ động, đồng bộ, nhiều tầng nấc tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị, đồng thuận cao của toàn xã hội đối với chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Các tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã đánh giá, nêu rõ một số hạn chế của công tác tuyên giáo trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm.

Trong đó nhấn mạnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu các lĩnh vực công tác tuyên giáo; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí-xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả của công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm vừa qua; chủ động thông tin tích cực, kịp thời, chính xác, truyền tải được tinh thần, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đến với mọi tầng lớp xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, ngành Tuyên giáo tham mưu, tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước, tạo sự lan tỏa xã hội, có sức lay động lòng người, tiếp tục bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục lòng biết ơn, sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng và Bác Hồ.

Tiểu biểu là chuỗi hoạt động 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Nang cao chat luong, hieu qua tham muu linh vuc cong tac tuyen giao hinh anh 3Ông Võ Văn thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấp đã tích cực thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; thúc đẩy hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong một số lĩnh vực như: Quy hoạch báo chí, chỉ đạo thực hiện xử lý một số hoạt động báo chí.

“Đây thực sự là những minh chứng cho sự tiếp nối, kế thừa, phát huy những truyền thống vinh quang 90 năm của ngành Tuyên giáo; đồng thời là kết quả vững chắc của tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu của ngành Tuyên giáo kể từ sau Đại hội XII đến nay,” ông Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Những tháng cuối năm, ông Võ Văn Thưởng đề nghị ngành Tuyên giáo cả nước tích cực triển khai các nhiệm vụ phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tham mưu và tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, tạo động lực tinh thần dân tộc, nhất là kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo, tạo dấu ấn và bước ngoặt mới để ngành Tuyên giáo vững bước đi lên.

Cùng với đó nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bảo đảm các tiến độ, chất lượng các đề án sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ tuyên giáo xứng tầm với nhiệm vụ, yêu cầu mới./. 

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)