Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo của Ban Đối ngoại Trung ương và các ý kiến tại hội nghị cho thấy trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động lớn, phức tạp, công tác đối ngoại Đảng đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần xứng đáng vào thành tựu nổi bật của công tác đối ngoại đất nước trong năm qua.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Quốc Vượng đánh giá cao và biểu dương những kết quả công tác toàn diện mà Ban Đối ngoại Trung ương đã đạt được trong năm 2017.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, làm tốt công tác tham mưu, thẩm định cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đối ngoại, tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, chỉ đạo, hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương.

Ông Trần Quốc Vượng yêu cầu các ban, bộ, ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương trong các vấn đề đối ngoại; lập thành tích to lớn hơn nữa trong năm bản lề 2018 để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.