Ngày 11/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại đã tổ chức gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2012-2015 nhằm quán triệt nội dung kết luận số 16 của Bộ Chính trị về "Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020."

Tham dự hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại nhấn mạnh sự đóng góp của công tác ngoại giao, trong đó có các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong công cuộc đổi mới cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Đinh Thế Huynh bày tỏ tin tưởng các Đại sứ, Tổng Lãnh sự sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

Bên cạnh nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động kinh tế giữa Việt Nam với các nước, chú trọng công tác bảo hộ kiều dân, người lao động Việt Nam ở nước ngoài, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục là cầu nối quan trọng đưa thông tin cập nhật về tình hình đất nước, con người cũng như lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; là một kênh đưa thông tin quốc tế đến với đồng bào trong nước...

Đại diện các các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm đã phát biểu khẳng định trên nhiệm vụ công tác mới sẽ triển khai những hoạt động cụ thể, phù hợp với từng địa bàn.

Trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, dựa trên những nhu cầu tìm hiểu thông tin về Việt Nam, sẽ có những cách thức chuyển tải phù hợp để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước, lịch sử, văn hóa Việt Nam cũng như tinh thần hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình và sẵn sàng làm bạn và là đối tác tin cậy của các nước.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại và các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đánh giá về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; cùng trao đổi ý kiến trong thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại địa bàn nước ngoài nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, góp phần tích cực vào thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước./.