Tàu TRUONG HAI Star 3 cập cảng Chu Lai-Trường Hải, Quảng Nam. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về phát triển ngành dịch vụ Logistics.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, hiệp hội doanh nghiệp liên quan rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng ngành Logistics Việt Nam, xác định những hạn chế, bất cập, đề ra các giải pháp đồng bộ, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics theo đúng quy định của Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ Logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistics. /.