Chiều 3/1, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh cắt giảm ít nhất 20% cán bộ-viên chức nhà nước trong vòng ba năm tới (2011-2013).

Theo sắc lệnh trên, chủ trương tinh giản biên chế nhà nước nhằm tối ưu hóa số lượng và tăng chất lượng đội ngũ cán bộ-viên chức sẽ được thực hiện từng bước, cụ thể trong năm 2011 và 2012 mỗi năm sẽ giảm 5% và năm 2013 sẽ giảm 10%.

Nhiệm vụ tinh giản biên chế các cơ quan hành pháp trung ương và khu vực sẽ do Chính phủ Nga thực hiện và do Tổng thống, Viện Kiểm sát và Ủy ban Điều tra trực tiếp chỉ đạo, giám sát.

Hai viện Quốc hội, Phòng Kiểm toán và Ủy ban bầu cử Trung ương Liên bang Nga được giao nhiệm vụ đệ trình Chính phủ Nga những kiến nghị liên quan đến công tác tối ưu hóa biên chế các cơ quan nhà nước ở trung ương và cấp khu vực.

Sắc lệnh của Tổng thống Nga chỉ thị dành 50% khoản kinh phí tiết kiệm được từ ngân sách trong quá trình tinh giản biên chế để khuyến khích vật chất cho cán bộ-viên chức các cơ quan nhà nước tiếp tục ở lại làm việc./.