‘Ngan hang Chinh sach nen mo rong von vay den cac du an san xuat' hinh anh 1Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: CTV)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao chất lượng của Báo cáo chính trị tại Đại hội, biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Khối lần thứ II.

Ông Phạm Tấn Công đề nghị Đảng bộ Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong đổi mới, mở rộng tín dụng chính sách xã hội theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng được vay đến các dự án sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách. Ngân hàng cần ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, gắn liền với mục tiêu nông thôn mới.

Ông Công lưu ý Đảng bộ Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương cần chú trọng phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, bảo đảm an toàn, thiết thực. Toàn Đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

[Nguồn vốn tín dụng chính sách: Đòn bẩy để người nghèo vươn lên]

Ông Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương, Tổng Giám đốc cũng cho biết nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Bí thư Đảng ủy Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tính đến 31/7, tổng nguồn vốn tín dụng của ngân hàng đạt 231.566 tỷ đồng, tăng 89.847 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,1%. Tổng dư nợ đạt 220.562 tỷ đồng, tăng 84.876 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,1%, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách khác còn dư nợ của hơn 20 chương trình tín dụng chính sách.

Cùng với việc tăng trưởng quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 559 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ rất thấp 0,25%/tổng dư nợ, giảm 0,17% so với với đầu nhiệm kỳ (thấp hơn so với mục tiêu Chiến lược phát triển Ngân hàng chính sách xã hội và Nghị quyết Đại hội).

Bên cạnh đó, Ngân hàng chính sách xã hội đã chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đến 31/7, cấp ủy và chính quyền các địa phương đã quan tâm, cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền là 19.625 tỷ đồng.

‘Ngan hang Chinh sach nen mo rong von vay den cac du an san xuat' hinh anh 2Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: CTV)

Trong nhiệm kỳ qua, vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 12 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động, giúp hơn 346.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 7,4 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, gần 2.800 căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, gần 115.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, hơn 11.000 căn nhà ở xã hội; giúp hơn 24.000 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Vốn tín dụng chính sách xã hội tác động toàn diện, giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo, đối tượng chính sách khác, nhất là khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa; mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế-xã hội; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng xã  hội chủ nghia, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại vùng nghèo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; góp phần tác động tích cực nhằm đẩy lùi, ngăn chặn sự tác động tiêu cực của tín dụng đen.

Ngoài ra, nguồn vốn ngân hàng cũng tạo nguồn lực giúp các địa phương thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng; tăng cường và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Không những vậy, Đảng bộ Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương còn đổi mới, nâng cao năng lực quản trị; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng, tăng năng suất lao động; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế kết hợp với bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia.

Với kết quả lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, Ngân hàng chính sách xã hội vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Đảng bộ Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương và nhiều tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ được Nhà nước, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, ban ngành khen thưởng.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương, lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhất trí bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra. Ông Dương Quyết Thắng tiếp tục được Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tín nhiệm, tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương. Tại Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu chính thức gồm 5 đại biểu và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hoàng Hà-Trần Giáp (Vietnam+)