Ngan hang Chinh sach se duoc cap them cap 20.800 ty dong von dieu le hinh anh 1Nguồn vốn ưu đãi đã trở thành “bà đỡ” đồng bào dân tộc trên cao nguyên Lâm Đồng phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, Chính phủ dự kiến sẽ bố trí hơn 20.800 tỷ đồng cho ngân hàng này trong giai đoạn 2016-2020.

Khoản tiền này nhằm để cấp vốn điều lệ còn chưa bố trí được cho Ngân hàng Chính sách trong các năm 2013, 2015 và 2016, tăng vốn điều lệ cho các năm tiếp theo và cấp bù các khoản chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý để đảm bảo tiếp tục duy trì mức lãi suất cho vay ưu đãi dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong 5 năm tới.

Tính đến 31/12/2016, vốn điều lệ của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt gần 10.700 tỷ. Tổng nguồn vốn đạt 162.380 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nguồn vốn huy động và vay lãi suất thị trường, vốn Ngân sách Trung ương cấp chỉ chiếm 17,1%.

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, kế hoạch cấp thêm vốn điều lệ cho Ngân hàng Chính sách Xã hội từ ngân sách là việc làm cần thiết và là tin vui đối với các hộ nghèo, hộ chính sách trên cả nước. Trong những năm tới, nguồn vốn gia tăng sẽ được Ngân hàng Chính sách Xã hội ưu tiên cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; các vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, khó khăn; vùng có thiệt hại về thiên tai.

Là một ngân hàng thực hiện chính sách đối với người nghèo và đối tượng chính sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, gần 15 năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo.

Năm 2016, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã đạt tổng dư nợ trên 157.000 tỷ đồng với hơn 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Chất lượng tín dụng cũng không ngừng được cải thiện, nợ quá hạn, nợ khoanh chỉ chiếm 0,75% tổng dư nợ. Trong đó nợ quá hạn là 0,34% và nợ khoanh là 0,41%.

Nợ khoanh là nợ của khách hàng gặp rủi ro khách quan như thiên tai dịch bệnh được tạm thời xử lý chưa phải trả gốc và lãi hàng một khoảng thời gian nhất định để tập trung nguồn lực phục hồi sản xuất.

Với kế hoạch tăng trưởng tín dụng khoảng 8%/năm trong năm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ tập trung làm tốt công tác nguồn vốn  phục vụ hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách./.
Thúy Hà (Vietnam+)