Ngân hàng Thế giới và Nhật Bản hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế

Dự án hiện đại hóa hệ thống thuế sẽ giúp cải thiện hiệu quả quản lý thuế thông qua triển khai quy trình rủi ro toàn diện và tái thiết kế nghiệp vụ, hạ tầng công nghệ thông tin tại Việt Nam.
Ngân hàng Thế giới và Nhật Bản hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế ảnh 1Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Ảnh: CTV)

Chiều ngày 2/8, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước ký kết hiệp định tài trợ cho khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 4,2 triệu USD của Chính phủ Nhật Bản để triển khai Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế.

Trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực, triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là duy trì và đẩy mạnh thực hiện các chương trình, giải pháp để đơn giản hoá chính sách và thủ tục hành chính thuế nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhằm đạt được các mục tiêu của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 cũng như triển khai các Nghị quyết của Chính phủ.

[Thứ trưởng Trần Xuân Hà: Tình trạng trốn thuế, nợ đọng còn phức tạp]

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế” dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 4 năm, từ 2019-2023 sẽ góp phần thực hiện chiến lược cải cách chính sách và hành chính thuế, hỗ trợ các hoạt động xây dựng thể chế chính sách thuế minh bạch, hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý, cải cách thủ tục hành chính thuế.

Phó Thống đốc nhấn mạnh: “Dự án này sẽ tạo tiền đề để tiếp tục triển khai các dự án cải cách, hiện đại hóa quản lý thuế trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế ở Việt Nam, góp phần chuyển đổi hệ thống thuế của Việt Nam phù hợp với thông lệ chung của các hệ thống thuế hiện đại trên thế giới, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.”

Dự án sẽ giúp cải thiện hiệu quả quản lý thuế thông qua triển khai hệ thống quản lý rủi ro toàn diện và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin tại Việt Nam. Dự án cũng hỗ trợ hiện đại hóa khuôn khổ chính sách thuế thông qua đánh giá tác động thay đổi chính sách thuế.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chia sẻ:  “Hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới với dự án này thể hiện cam kết lớn hơn của chúng tôi trong việc phối hợp với Việt Nam tăng cường hiệu quả thu chi ngân sách và triển khai những cải cách tài khóa nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Tập trung vào hệ thống thuế, dự án sẽ giúp cải thiện huy động nguồn lực trong nước, đây là một trụ cột quan trọng để củng cố tài khóa.”

Một hợp phần quan trọng của dự án là xây dựng lộ trình hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin quản lý thuế và đặt nền móng để xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, giúp Tổng cục Thuế áp dụng những giải pháp công nghệ thông tin hiện đại cho quy trình nghiệp vụ của ngành.

Một hợp phần khác tập trung tăng cường năng lực cho các nhà hoạch định chính sách về các kỹ năng phân tích và soạn thảo chính sách thuế. Dự án sẽ thực hiện phân tích tác động của những đề xuất thay đổi các công cụ thuế cốt lõi, phù hợp với các mục tiêu đề ra trong Chiến lược Cải cách Thuế của Việt Nam và các thông lệ quốc tế tốt nhất. Phân tích này cũng hỗ trợ xây dựng khung pháp lý để ban hành thuế tài sản.

Khoản viện trợ không hoàn lại này do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực và chính sách do Ngân hàng Thế giới quản lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục