Thu truong Tran Xuan Ha: Tinh trang tron thue, no dong con phuc tap hinh anh 1Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Tại Hội nghị Hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối đối với ngành thuế năm 2019 do Tổng cục Thuế tổ chức sáng 15/7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, sáu tháng đầu năm, thu nội địa đạt hơn 51% dự toán, tăng 12,5% so cùng kỳ năm trước và có tới 50/63 tỉnh, thành phố có số thu nội địa đạt trên 50% dự toán.

Con số trên là số thu sáu tháng cao nhất trong một số năm gần đây, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước.

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Tổng cục Thuế, các cục thuế, chi cục thuế đã tích cực triển khai Nghị quyết số 18 của Trung ương về tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Theo đó, tại Tổng cục Thuế đã thu hẹp 27 đầu mối, các Cục thuế tinh gọn 63 đầu mối, tại Chi cục thuế dự kiến giảm khoảng 30% đầu mối cấp đội và tương đương. Tuy nhiên, việc quản lý thu vẫn đảm bảo thực hiện thông suốt, hiệu quả.

Dù vậy, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng chỉ ra các khó khăn, hạn chế trong quản lý thuế như cơ chế chính sách về quản lý thu, chính sách về thuế đã được bổ sung, sửa đổi nhiều, tuy nhiên hệ thống các văn bản pháp luật chưa thực sự đồng bộ, có phần mâu thuẫn nhau giữa quy định về quản lý thu với quy định về chính sách thuế. Một số nội dung chưa rõ này tạo ra sự bất cập trong thực hiện.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, tình trạng trốn thuế, né thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận khá phức tạp, nhất là các giao dịch liên kết, mặc dù cơ quan thuế có rất nhiều nỗ lực song cơ chế chính sách chưa thực sự hoàn thiện, chưa phù hợp với thực tế vì vậy có ảnh hưởng đến quản lý thu.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng cho rằng, tình trạng nợ đọng về thuế đã được quan tâm xử lý, tuy nhiên tình hình còn phức tạp, tổng số nợ gia tăng, nhất là nợ không có khả năng thu hồi (đến 30/6 là 83.389 tỷ đồng, tăng 9,3%) hơn 7.000 tỷ đồng. Nợ đọng này phản ánh chưa thực chất; trong đó, 20,2% là khoản phạt và tiền chậm nộp.

Tình trạng khiếu nại, khởi kiện trong quản lý thuế đã xảy ra ở một số nơi, do nhiều nguyên nhân khác nhau; trong đó có nguyên nhân chủ quan, do cách thức xử lý của cơ quan thuế không chắc chắn, nhất là trong việc thanh tra, kết luận thanh tra chưa được chặt chẽ. Bên cạnh đó, đã xuất hiện các đơn thư phản ánh tình trạng nội bộ của một số đơn vị hoặc một số cán bộ công chức cho thấy tính chất phức tạp trong quản lý thuế nói chung cũng như trong việc quản lý cán bộ nói riêng.

[Ngân sách 6 tháng: Thặng dư nhưng đã xuất hiện khó khăn]

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng đưa ra tám nhiệm vụ ngành thuế cần thực hiện trong sáu tháng cuối năm; trong đó, ngành thuế cần tích cực trong việc tập trung thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước vượt 5% dự toán; xây dựng dự toán thu ngân sách 2020 tích cực và phù hợp khả năng thực tế.

Tổng cục Thuế phối hợp với các đơn vị trong Bộ Tài chính khẩn trương dự thảo trình Chính phủ các Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế, các Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

“Ngành thuế cần tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước, chống chuyển giá. Trong sáu tháng cuối năm, toàn hệ thống thuế phải thực hiện 60% kế hoạch cả năm 2019, đây là áp lực lớn, song ngành thuế cần cố gắng hoàn thành. Ngành thuế cũng cần chú ý kết luận thanh tra, kiểm tra sao cho chắc chắn," Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Phi Vân Tuấn, trong sáu tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra được 35.344 doanh nghiệp, đạt 40,5% kế hoạch năm.

Cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra 150 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt hơn 693 tỷ đồng; giảm lỗ 2.488 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 9 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.661,6 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng đối với 2.642 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn là 13.561,94 tỷ đồng, qua đó truy hoàn và phạt 75,83 tỷ đồng./.

Văn Giáp (TTXVN/Vietnam+)