Ngan hang VPBank va Kho bac Nha nuoc phoi hop thu ngan sach hinh anh 1Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 22/6 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Kho bạc Nhà nước đã ký kết hợp đồng hợp tác song phương.

VPBank đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên triển khai hợp tác song phương với Kho bạc Nhà nước  trong lĩnh vực phối hợp thu ngân sách Nhà nước và ủy nhiệm thu ngân sách Nhà nước nhằm tăng cường cải cách hành chính, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước .

Theo thỏa thuận, Kho bạc Nhà nước  sẽ phối hợp với VPBank trong việc mở và sử dụng hệ thống tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước tại VPBank và thực hiện phối hợp thu, ủy nhiệm thu ngân sách Nhà nước, kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về thu ngân sách Nhà nước  giữa VPBank và Kho bạc Nhà nước.

Thông qua đó, toàn bộ các khoản thu ngân sách Nhà nước qua VPBank sẽ được ghi nhận trực tiếp ngay vào hệ thống các tài khoản chuyên thu của Kho bạc tại VPBank, đảm bảo tập trung kịp thời vào ngân sách Nhà nước  đồng thời, truyền thông tin về khoản thu sang Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan nhanh chóng, an toàn và thuận lợi.

[VPBank điều chỉnh lợi nhuận trước thuế và không chia cổ tức năm 2020]

Thỏa thuận trên một lần nữa cho thấy các cơ quan Nhà nước đã đánh giá VPBank đủ các điều kiện về mức độ an toàn, nền tảng công nghệ thông tin tiên tiến, khả năng kết nối, đặc biệt đối với các dịch vụ công nghệ số/điện tử để tăng cường tự động hóa, đẩy nhanh tiến độ kết nối và xử lý giao dịch trên toàn mạng lưới của VPBank tới khách hàng...

Việc hợp tác giữa Kho bạc Nhà nước và VPBank sẽ giúp VPBank sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho khách hàng, mở ra các kênh thanh toán tiện ích mới.

Kho bạc Nhà nước và VPBank cũng thống nhất các công việc cần triển khai sau lễ ký kết để việc hợp tác song phương đạt được kết quả theo thỏa thuận. Với mạng lưới gần 300 chi nhánh/phòng giao dịch của VPBank trên phạm vi cả nước, nền tảng công nghệ thông tin tiên tiến, VPBank đã sẵn sàng và hoàn toàn tin tưởng sẽ phối hợp tốt với Kho bạc Nhà nước  trong thực hiện phối hợp thu và ủy nhiệm thu ngân sách Nhà nước ./.

Thúy Hà (Vietnam+)