Ngày 11/5, tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành thảo luận tại tổ về: Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tại tổ, các đại biểu cũng thảo luận về tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường.

Đề án về tổ chức Đảng bộ Ngoài nước cũng được thảo luận ngày hôm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)