Ngay lam viec thu ba Hoi nghi TW9 BCH Trung uong Dang hinh anh 1Các đại biểu tại hội nghị. (Nguồn: TTXVN)

Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 9 khóa XI, cả ngày 10/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành thảo luận tại tổ.

Nội dung thảo luận gồm đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định số 165-QĐ/TW, ngày 18/2/2013 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)