Nghe An cong bo ket qua lay phieu tin nhiem cac chuc danh lanh dao hinh anh 1Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Sáng 11/12, tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được triệu tập là 88 người, số có mặt là 83 người (vắng 5 người).

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, cho biết đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng của những người được lấy phiếu tín nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và qua thực tiễn hoạt động giám sát của mình, mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện việc đánh giá những người được lấy phiếu tín nhiệm với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan.

[Tỉnh Nghệ An loại bỏ 15 dự án thủy điện ra khỏi quy hoạch]

Trước kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã triển khai các bước lấy phiếu tín nhiệm theo đúng quy trình, quy định của pháp luật; công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng; các tài liệu phục vụ cho việc lấy phiếu tín nhiệm được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo, phân công chuẩn bị đầy đủ và gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định. Các báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh đầy đủ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Bà Cao Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, cho biết Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ, gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trong số những người giữ các chức vụ thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm lần này có bốn người được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu có thời gian đảm nhiệm chức vụ hiện tại liên tục chưa đủ 9 tháng (tính đến ngày lấy phiếu tín nhiệm) nên không phải lấy phiếu tín nhiệm, đó là ông Thái Thanh Quý, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng Ban Văn hóa, xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Đoàn Hồng Vũ, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ngoài ra, ông Hoàng Trọng Kim, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh trong phiên họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sáng 10/12 theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, do đó Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng không lấy phiếu tín nhiệm.

Theo kết quả được công bố, bà Cao Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, là người có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất, với 80 phiếu (chiếm 90,91%); ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh là người có số phiếu tín nhiệm cao cao thứ 2, với 81 phiếu (chiếm 92,05%).

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Hồ Mậu Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao, với 9 phiếu (chiếm 10,23%). Những người không có số phiếu tín nhiệm thấp là ông Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Phan Đức Đồng, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh; Trần Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và mỗi người xem xét lại việc thực hiện nhiệm vụ của mình, cũng là để nỗ lực điều hành tốt công việc tại các đơn vị, địa phương thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn./.

Kết quả cụ thể đối với 29 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An bầu như sau: (số phiếu lần lượt là: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp)

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: 80 phiếu (chiếm 90,91%), 2 phiếu (chiếm 2,27%), 1 phiếu (chiếm 1,14%)
2. Bà Cao Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: 81 phiếu (92,05%), 1 phiếu (1,14%), 1 phiếu (1,14%)
3. Ông Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: 73 phiếu (82,95%), 10 phiếu (11,36%), 0 phiếu
4. Ông Phan Đức Đồng, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: 73 phiếu (82,95%), 10 phiếu (chiếm 11,36%), 0 phiếu
5. Ông Lê Hồng Vinh, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh: 77 phiếu (87,50%), 5 phiếu (5,68%), 1 phiếu (1,14%)
6. Bà Lô Thị Kim Ngân, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh: 62 phiếu (70,45%), 19 phiếu (21,59%), 2 phiếu (2,27%)
7. Ông Phạm Văn Hóa, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉn: 62 phiếu (70,45%), 20 phiếu (22,72%), 1 (1,14%)
8. Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 64 phiếu (72,73%), 16 phiếu (18,18%), 3 phiếu (3,31%)
9. Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 64 phiếu (72,73% ), 15 (chiếm 17,05%), 4 phiếu (4,55%)
10. Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 64 phiếu (72,73%), 14 phiếu (15,91%), 4 phiếu (4,55%)
11. Ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 66 phiếu (75%), 16 phiếu (18,18%), 1 phiếu (1,14%)
12. Ông Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh: 77 phiếu (87,5%), 5 phiếu (5,68%), 1 phiếu (1,14%)
13. Ông Trần Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 75 phiếu (85,23%), 8 phiếu (9,09%), 0 phiếu
14. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo : 58 phiếu (65,91%), 21 phiếu (23,86%), 4 phiếu (4,55%)
15. Ông Lê Đức Cường, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 62 phiếu (70,45%), 17 phiếu (19,32%), 3 phiếu (3,41%)
16. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch: 49 phiếu (55,68%), 27 phiếu (30,68%), 6 phiếu (6,82%)
17. Ông Nguyễn Văn Độ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 63 phiếu (71,59%), 17 phiếu (19,32%), 3 phiếu (3,41%)
18. Ông Lương Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh: 52 phiếu (59,09%), 26 phiếu (29,55%), 3 phiếu (3,41%)
19. Ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính: 74 phiếu (84,09%), 6 phiếu (6,82%), 2 phiếu (2,27%)
20. Ông Hoàng Quốc Hào, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp: 64 phiếu (72,73%), 15 phiếu (17,05%), 4 phiếu (4,55%)
21. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 63 phiếu (71,59%), 16 phiếu (18,18%), 4 phiếu (4,55%)
22. Ông Lê Bá Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: 48 phiếu (54,55%), 30 phiếu (34,09%), 5 phiếu (5,68%)
23. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông - vận tải: 57 phiếu (64,77%), 22 phiếu (25%), 3 phiếu (3,41%)
24. Ông Vi Văn Sửu, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh: 65 phiếu (73,86%), 15 phiếu (17,05%), 3 phiếu (3,41%)
25. Ông Hoàng Văn Tám, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương: 44 phiếu (50%), 33 phiếu (37,5%), 6 phiếu (6,82%)
26. Ông Hồ Mậu Thanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao: 41 phiếu (46,59%), 31 phiếu (35,23%), 9 phiếu (10,23%)
27. Ông Đậu Văn Thanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ: 67 phiếu (76,14%), 10 phiếu (11,36%), 4 phiếu (4,55%)
28. Ông Trần Quốc Thành, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: 54 phiếu (61,36%), 26 phiếu (29,55%), 1 phiếu (1,14%)
29. Ông Võ Duy Việt, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: 64 phiếu (72,73%), 11 phiếu (12,5%), 6 phiếu (6,82%)./.


Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)