Nghi sy Mexico: Lanh tu Fidel Castro la ngon duoc dan dat Cuba hinh anh 1Fidel Castro Ruz, lãnh tụ Cách mạng Cuba. (Nguồn: adenagramonte.cu)

Phát biểu tại phiên họp ngày 18/8 của Ủy ban thường trực Quốc hội lưỡng viện Mexico, nghị sỹ Maria de los Dolores Padierna thuộc đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) khẳng định tư tưởng của lãnh tụ Cuba Fidel Castro vẫn còn nguyên giá trị.

Nghị sỹ Padierna cho biết lãnh tụ Fidel Castro là người đã dày công xây dựng quốc đảo tự do thành một biểu tượng của một dân tộc có lòng tự trọng, biết đấu tranh chống lại tất cả những sai trái đi ngược lại quyền lợi của nhân dân Cuba.

Hơn nữa, nhà lãnh tụ cách mạng của Cuba có khả năng và trí tuệ của một nhà quân sự, nhà chính trị cách mạng, là một tấm gương cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Nghị sỹ Padierna đánh giá cao tính xã hội của tư tưởng Mỹ Latinh trong con người Fidel Castro và khẳng định không còn nghi ngờ gì nữa, giống như Jose Marti (1853-1890), lãnh tụ Fidel Castro là một phần của lịch sử nhân loại, là ngọn đuốc dẫn dắt dân tộc Cuba đi lên.

Bên cạnh việc Ủy ban thường trực Quốc hội Mexico dành thời gian nói về Fidel Castro nhân ngày sinh thứ 90 của ông, một loạt các hoạt động như míttinh, triễn lãm ảnh, nói chuyện, hội thảo về tư tưởng của Fidel đã được tổ chức trong hai tuần qua trên nhiều địa phương Mexico./.
(TTXVN/Vietnam+)