(Nguồn: PBS)

Ban lãnh đạo Nghị viện Mỹ Latinh và Caribe (Parlatino) mới đây đã thông qua 1 nghị quyết, trong đó phản đối tuyên bố của chính phủ Mỹ về việc tái thắt chặt lệnh bao vây cấm vận về kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba.

Theo nghị quyết của Parlatino, việc Washington thay đổi chính sách đối với Cuba đồng nghĩa với việc đảo ngược lại những tiến bộ đã đạt được của chính quyền tiền nhiệm trong tiến trình tiến tới bình thường hóa mối quan hệ với đảo quốc Caribe.

Nghị quyết cũng nêu rõ lệnh cấm vận trên cũng đã bị các cơ quan Parlatino phản đối mạnh mẽ, đặc biệt trong các phiên họp lần thứ 25 và 31 của Nghị viện, đồng thời nhắc lại từ năm 1992, Đại Hội đồng Liên hợp quốc cũng đã thông qua 25 nghị quyết phản đối lệnh cấm vận phi lý của Washington chống lại Cuba, chưa kể dư luận quốc tế.

[Người dân Cuba "không ngán" chính sách mới của Tổng thống Mỹ]

Qua nghị quyết này, Parlatino cho rằng lệnh cấm vận của Mỹ là sự vi phạm nhân quyền lớn nhất đối với nhân dân Cuba và là trở ngại chính của quốc gia này trên con đường phát triển. Do đó, nghị quyết Parlatino phản đối tất cả các chính sách đi ngược lại với các nguyên tắc của Luật Quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và của Nghị viện Mỹ Latin và Caribe.

Parlatino là một tổ chức khu vực, thường trực và đơn viện bao gồm nghị viện quốc gia của các nước có chủ quyền và độc lập của khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe./.