Thứ Ba, Tháng Mười Hai 11/12/2018

Người dân xúc động mang ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chờ truy điệu

Phạm Mai (Vietnam+) Bản in

Từ sáng sớm, rất đông các đoàn viên thanh niên và người dân đã mang theo ảnh của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, chờ đến giờ làm lễ truy điệu.