Nhan len 'trai ngot' tu Nghi quyet ve nong nghiep, nong dan, nong thon hinh anh 1Vườn thanh long 6.000m2 ứng dụng công nghệ cao mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Nhân lên "trái ngọt" từ triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Long An đã xây dựng các mục tiêu và đề ra một loạt giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực tế những năm qua đã ghi nhận tại Long An, các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng cao được hình thành; kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển khá nhanh, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, hưởng thụ văn hóa của nhân dân vùng nông thôn.

Đổi thay cuộc sống người dân vùng biên

Tân Hưng là huyện giáp ranh nước bạn Campuchia với đường biên dài hơn 15km. Trước đây, kinh tế huyện Tân Hưng chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nhưng hơn 50% diện tích đất không thể sản xuất, bị hoang hóa do nhiễm phèn; giao thông đi lại chủ yếu bằng đường thủy; đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, kể từ khi triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW, nông nghiệp, nông thôn huyện Tân Hưng có bước phát triển vượt bậc.

Sản xuất nông nghiệp từ nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả thấp, đến nay đã trở thành huyện trọng điểm về an ninh lương thực của tỉnh.

[Long An là điểm sáng về kiểm soát dịch bệnh tại Vùng kinh tế phía Nam]

Bí thư huyện ủy Tân Hưng Nguyễn Thanh Tiệp cho biết để thực hiện Nghị quyết 26 hiệu quả, huyện thực hiện quy hoạch về nông nghiệp, quy hoạch về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.

Tân Hưng đã tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tổ chức lại sản xuất, nhất là đưa vào sản xuất các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao gắn với đẩy mạnh việc ứmg dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Huyện từng bước đổi mới phương thức sản xuất với mô hình "cánh đồng lớn" theo hướng sản xuất liên kết 4 nhà và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa; đồng thời, huyện quan tâm xây dựng nâng cao chất lượng kinh tế hợp tác trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Hiện tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của Tân Hưng tăng bình quân hàng năm trên 4,5%, diện tích gieo sạ trên 76.000ha, với tổng sản lượng đạt trên 450.000 tấn.

Kết quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Hệ thống lưới điện của huyện được tập trung đầu tư nâng cấp và xây dựng mới phục vụ nhu cầu sử dụng điện ở khu vực nông thôn đạt 99,8%.

Hệ thống trường lớp được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, có 58,8% số trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo phục vụ nâng cao chất lượng dạy và học.

Nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn tiếp tục được chú trọng, tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99,85%; trong đó, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt 85,02%; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 90,96%.

Còn đối với huyện biên giới Thạnh Hóa, Nghị quyết 26 đã đem lại thu nhập cho người dân ngày càng cao hơn.

Nhan len 'trai ngot' tu Nghi quyet ve nong nghiep, nong dan, nong thon hinh anh 2Nông dân huyện Thạnh Hóa (Long An) thu hoạch khoai mỡ. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Nếu như bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn năm 2010 của huyện là 13,2 triệu đồng, thì đến cuối năm 2021, đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Hiện hệ thống đê bao lửng khép kín gắn với hệ thống trạm bơm điện giúp người dân chủ động tưới tiêu và sản xuất được 35 khu với diện tích 4.180ha.

Huyện có 100% hệ thống giao thông đường bộ đến trung tâm các xã đảm bảo thông suốt trong mùa mưa lũ; 100% xã có giao thông đường bộ liên ấp (đạt 100% chỉ tiêu); tỷ lệ nông dân nông thôn được qua đào tạo nghề đạt 70,01%; 100% Trạm y tế xã có bác sỹ, 100% xã có mạng lưới y tế ấp, chất lượng khám và chữa bệnh được nâng cao; tỷ lệ hộ chỉ còn 1,35%.

Bí thư huyện ủy Thạnh Hóa Nguyễn Thị Thu Trinh cho rằng một trong những kinh nghiệm quan trọng để thực hiện Nghị quyết 26 đạt được hiệu quả đó là, người đứng đầu các cấp, các ngành phải thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu.

Công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp phải kiên quyết, xây dựng các chương trình, kế hoạch phải sáng tạo mang tính đột phá nhưng phải phù hợp với tình hình phát triển của địa phương và khu vực. Phải công khai, dân chủ, trao quyền tự chủ tối đa cho người dân để người dân thực sự là chủ thể chính trong quá trình thực hiện...

Nhiều giải pháp cho giai đoạn mới

Theo ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, đến nay tỉnh Long An đã cơ bản hình thành được các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa nông sản tập trung theo từng vùng sinh thái; trong đó, vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao gồm các huyện vùng Đồng Tháp Mười, với diện tích tự nhiên khoảng 198.000ha; vùng phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả với diện tích 103.000ha; vùng nông nghiệp ven đô có diện tích 40.000ha; vùng thủy sản nước lợ, trồng rau an toàn, lúa đặc sản-nuôi bò sữa, trâu bò, lợn với diện tích 106.000ha;... đã phát huy lợi thế cho từng loại nông sản.

Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa của tỉnh cũng từng bước được nâng lên.

Hiện toàn tỉnh đã có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 64% số xã trên địa bàn toàn tỉnh; 8 xã đạt nông thôn mới nâng cao; huyện Châu Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Tân An được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, các chủ trương, chính sách, dự án giảm nghèo được tỉnh tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện theo hướng bền vững và xã hội hóa, tạo điều kiện cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo. Vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 10,5% năm 2008, xuống còn 1,31% năm 2021 (theo chuẩn hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025).

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An, cho biết tiếp sau Nghị quyết số 26, ngày 16/6/2022 Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vì vậy tỉnh Long An tập trung triển thực hiện nhiều giải pháp để đạt được hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Tỉnh đề ra mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại; ứng dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật-công nghệ; sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao.

Đầu tư xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội giàu bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân...

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Long An đưa ra nhiều giải pháp trong thời gian tới. Cụ thể, Long An đẩy mạnh Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo lộ trình, kế hoạch đề ra; tập trung nguồn vốn đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; trong đó chú trọng các công trình nâng cao khả năng phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghiệp chế biến, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ ở nông thôn.

Tỉnh chú trọng vận động và hỗ trợ người dân tham gia xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, nhằm đem lại sự chuyển biến tích cực ngay từng hộ gia đình, từng cộng đồng dân cư nông thôn.

Ngoài ra, Long An triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững với các giải pháp thiết thực, đồng bộ cả về giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tiếp cận thị trường và triển khai kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội, góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Phát triển mạnh kinh tế nông hộ theo hướng sản xuất tập trung chuyên môn hóa, với quy mô trang trại, gia trại.

Đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã; trong đó doanh nghiệp giữ vai trò định hướng cho nông dân và hợp tác xã về quy mô, chất lượng, quy cách nông sản; đồng thời, hợp tác xã là đầu mối đại diện của nông dân tham gia các liên kết với doanh nghiệp.

"Long An xác định vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện chủ trương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tăng cường hoạt động các tổ chức đảng ở nông thôn và kiện toàn, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn. Tỉnh không ngừng mở rộng dân chủ, thực hiện tốt phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiếm tra, dân thụ hưởng;" các phong trào phải thiết thực, đem lại lợi ích cho nhân dân," Phó Bí Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải, khẳng định thêm.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Hải, vùng quê nông thôn tỉnh Long An hôm nay đã có một diện mạo mới, sức sống mới, thỏa niềm mong ước và kỳ vọng của người dân sau những nỗ lực xây dựng và phát triển.

Ông Thanh Hải tin tưởng trước những thành quả tỉnh đã đạt, người dân sẽ tiếp tục chung vai, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền Long An trong hành trình xây dựng và phát triển quê hương./.

Thanh Bình (TTXVN/ Vietnam+)