Tổng thống lâm thời Michel Temer (giữa) vá các thành viên thuộc chính phủ mới. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 15/5, trường Luật Brazil yêu cầu các bộ trưởng, được bổ nhiệm trong thành phần chính phủ mới của Tổng thống lâm thời Michel Temer có cáo buộc dính líu tới tham nhũng, phải từ chức.

Thông cáo của trường khẳng định “những người đang trong quá trình bị điều tra sẽ không thể trở thành bộ trưởng của một chính phủ” bởi điều này đe dọa đất nước.

Chủ tịch trường Claudio Lamachia, luật sư rất có danh tiếng tại nước này, khẳng định sẽ sử dụng công cụ của cơ quan tư pháp để ngăn cản những người đang bị điều tra tham gia nội các.

Theo ông Lamachia, chính phủ mới phải là một “tấm gương đạo đức để đáp ứng đòi hỏi của xã hội và chứng thực sự hợp pháp của mình."

Trường Luật Brazil là một trong những tổ chức ủng hộ tiến trình đưa Tổng thống Dilma Rousseff ra xét xử tại Quốc hội để bãi nhiệm người đứng đầu đất nước.

Ngay khi lên cầm quyền ngày 13/5, Tổng thống lâm thời Temer đã bổ nhiệm thành phần nội các mới gồm 22 bộ trưởng, đa phần là doanh nhân giàu có./.