Ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 32/2013/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư và hoạt động tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Côn Đảo có quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật đầu tư, trừ trường hợp đầu tư , kinh doanh trong lĩnh vực cấm theo quy định của pháp luật, tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn tín dụng, đất đai và tài nguyên theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư có quyền thuê lao động trong nước, lao động nước ngoài làm công việc quản lý, lao động kỹ thuật và chuyên gia theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia, quyết định về tiền lương và mức lương tối thiểu của người lao động, thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư cũng được tiếp cận quỹ đất được cơ quan thẩm quyền phê duyệt và công bố quy hoạch, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vốn thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật...

Nhà đầu tư tại Côn Đảo có nghĩa vụ đầu tư sản xuất, kinh doanh theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật; sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê lại đất, nhà xưởng, kho bãi, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng tại Côn Đảo, thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định. Đồng thời, thực hiện các quy định về kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, lao động, hải quan, bảo vệ môi trường...

Về phương thức huy động vốn, ưu tiên việc sử dụng các nguồn vốn ODA và vốn tín dụng ưu đãi; thu hút vốn đầu tư theo các hình thức BOT, BT, BTO, PPP và các hình thức khác theo quy định; huy động vốn đầu tư trực tiếp của các tổ chức, cá nhân trong nước, vốn ứng trước của các đối tượng có nhu cầu sử dụng hạ tầng...; mở rộng hình thức tín dụng đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng.

Quyết định cũng nêu rõ các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư của Nhà nước, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế xuất, nhập khẩu; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất...Cùng đó là chế độ xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, lao động, y tế...

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2013./.

(TTXVN)