Thứ Bảy, Tháng Mười Một 18/11/2017

Nhìn lại hình ảnh những hoạt động của Tổng Bí thư Lê Duẩn

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Tổng Bí thư Lê Duẩn xuất thân trong gia đình lao động có truyền thống yêu nước, thuộc lớp người đầu tiên đi theo con đường của Chủ nghĩa Mác-Lenin do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá.