Nhom Big 4 chinh thuc tham gia lan song tang lai suat huy dong hinh anh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 27/9, ba trong bốn ngân hàng thương mại có vốn nhà nước là Vietcombank, VietinBank và Agribank chính thức công bố biểu lãi suất huy động mới với mức tăng khoảng 1% so với trước khi điều chỉnh.

Cụ thể, tại Vietcombank, lãi suất ở kỳ hạn 1-2 tháng được niêm yết ở mức 4,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 4,4%/năm; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,4%/năm. Đối với tiền gửi trực tuyến, Vietcombank áp dụng mức lãi suất cao hơn với kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,6%/năm; kỳ hạn 3 tháng áp sát mức trần cho phép là 4,9%/năm. Kỳ hạn 6-9 tháng lần lượt là 5,3%-5,4%/năm. Tại kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, ngân hàng áp dụng mức lãi suất lên tới 6,8%/năm. Như vậy, nếu khách hàng gửi tiền online tại Vietcombank, mức lãi suất nhận được sẽ cao hơn từ 1- 1,3%/năm so với trước đó.

VietinBank cũng vừa cập nhật biểu lãi suất huy động với kỳ hạn 1 tháng đến dưới 3 tháng đã tăng thêm 1% lên 4,1%/năm, lãi suất từ 3 tháng đến dưới 6 tháng tăng lên 4,4%/năm. Với kỳ từ 12 tháng trở lên, ngân hàng này áp dụng mức lãi suất mới 6,4%/năm, cao hơn 0,8%/năm so với trước.

[Lãi suất cho vay sẽ ra sao khi lãi suất huy động đồng loạt tăng]

Tương tự tại Agribank, với kỳ hạn 1-2 tháng được niêm yết mức 4,1%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 4,4%/năm. Các mức lãi suất này vẫn thấp hơn trần quy đinh (5%/năm) song đã tăng khoảng 1%/năm so với trước đó. Tiền gửi không kỳ hạn cũng được nâng lên mức 0,3%/năm. Tại kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, Agribank cũng nâng mạnh lãi suất lên mức 6,4%/năm, cùng tăng 0,8%/năm.

Do duy trì mặt bằng lãi suất thấp trong thời gian dài, mức điều chỉnh lần này của các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước cao hơn so với mức điều chỉnh gần đây của các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân song lãi suất huy động các kỳ hạn vẫn thấp hơn khối này, vốn đã tăng lãi suất huy động nhiều đợt kể từ đầu năm tới nay. 

Trước đó, ngày 23/9, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tăng các mức lãi suất điều hành thêm 1%.

Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 6,0%/năm.

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,5%/năm (tăng 0,3%); lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tăng từ 4,0%/năm lên 5%/năm. Riêng Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm (tăng 1%).

Ngay trong ngày, các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cũng lập tức điều chỉnh lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng thêm 0,8%-0,9%/năm so với trước đó, dao động từ 4,2%-4,9%/năm./.

Thùy Linh (Vietnam+)