Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhóm hàng nông lâm thủy sản vẫn giữ được đà tăng trong 6 tháng đầu năm, với giá trị xuất khẩu đạt gần 13,5 tỷ USD, cao hơn 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Qua 6 tháng đầu năm, Việt Nam tiếp tục xuất siêu khoảng 2,7 tỷ USD]

Đáng chú ý, trong 20 mặt hàng có giá trị xuất khẩu vượt 1 tỷ USD thì nhóm nông, lâm, thủy sản đóng góp 5 mặt hàng.

Cụ thể, thủy sản ước đạt gần 4 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, rau quả ước tăng 20,9%, đạt kim ngạch 2,01 tỷ USD; nhân điều ước tăng 17,6%, đạt trị giá 1,72 tỷ USD; gạo ước tăng 44,3% đạt trị giá 1,84 tỷ USD và càphê cũng đem về 1,98 tỷ USD sau 6 tháng.

Tuy vậy, Bộ Công Thương cho biết, giá xuất khẩu nông sản trong năm 2018 không còn là yếu tố thuận lợi tác động đến tăng trưởng xuất khẩu.

Thực tế, trong 6 tháng đầu năm 2018, giá xuất khẩu một số mặt hàng nông sản giảm mạnh đã tác động đến kim ngạch xuất khẩu chung của cả nhóm.

Tính chung cả nhóm nông sản, thủy sản, giá xuất khẩu giảm đã làm kim ngạch giảm 431 triệu USD, trong khi lượng xuất khẩu tăng góp phần tăng kim ngạch thêm 860 triệu USD.

- Biểu đồ xuất khẩu 5 mặt hàng nhóm nông, lâm, thủy sản có giá trị vượt 1 tỷ USD: