Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 333/372 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX hoạt động kinh doanh có lãi trong năm 2017, tổng giá trị lãi đạt 19.319 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2016.

[Singapore điều tra các công ty bị cáo buộc bán hàng cho Triều Tiên]

Trong đó, ngành xây dựng có hoạt động kinh doanh tốt nhất, tổng lãi của toàn ngành đạt 3.556,9 tỷ đồng, tăng 73,3% so với năm 2016 và số doanh nghiệp kinh doanh lỗ cũng giảm, tổng giá trị lỗ còn 101,6 tỷ đồng, giảm mạnh 241,5% so với năm 2016.

Báo cáo của HNX cho biết, nguyên nhân các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt hơn do được ghi nhận từ các hoạt động thoái vốn hoặc chuyển nhượng dự án.

Trong xu thế đó, ngành bất động cũng có một năm thịnh vượng, kết quả 11/17 công ty có kinh doanh lãi, tổng lợi nhuận đạt 1.607 tỷ đồng, tăng 48,2% so với năm 2016.

Ngành tài chính cũng tăng trưởng ấn tượng, tiếp tục chiếm tỷ trọng lợi nhuận lớn, 21 doanh nghiệp ngành tài chính niêm yết trên HNX có tổng giá trị lợi nhuận đạt 5.562,9 tỷ đồng, chiếm 31% tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính.

Bên cạnh đó, toàn ​sàn có 39 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 1.320 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái.