Nhung chi tieu chu yeu trong NQ16 ve Ke hoach phat trien KT-XH hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
(TTXVN/Vietnam+)