Những hình ảnh ấn tượng nhất về Nhà cách mạng Fidel Castro

Trên thế giới, ít người đạt được niềm vinh quang ghi tên mình vào huyền thoại ngay khi đang sống. Fidel Castro là một trong số đó.
(Vietnam+)