Những tượng đài trước làn sóng phá hoại của người biểu tình ở Anh

Làn sóng kéo đổ các tượng đài đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt tại Anh, và có những ý kiến gọi đây là "một cuộc đánh giá lại lịch sử và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trên toàn cầu."
(Vietnam+)