Ngày 27/4, tại Nam Định, Trung ương Hội nông dân Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi truờng năm 2009".

Hoạt động này nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi truờng và Ngày môi trường thế giới.

Qua 12 năm phát động, "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" trở thành những ngày hội lớn của toàn dân trong việc tham gia giữ gìn nguồn nước sạch và bảo vệ môi trường.

Đến nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn Việt Nam được sử dụng nước sạch đạt trên 75%, số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 60%, việc xử lý chất thải trong sinh hoạt, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, làng nghề có nhiều tiến bộ, điều kiện vệ sinh môi trường được cải thiện.

Theo đánh giá của ngành chức năng hiện dư lượng các chất gây ô nhiễm môi trường gia tăng, chất thải công nghiệp đang dồn về nông thôn, nhất là các khu vực công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi phát triển mạnh trong khi hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường chưa được trú trọng, chất thải chưa được xử lý triệt để.

Bên cạnh đó, tình trạng đốt phá rừng bừa bãi, sự ra tăng dân số, thảm hoạ thiên tai và biến đổi khí hậu... cũng đặt công tác nước sạch và vệ sinh môi truờng trước những khó khăn và thách thức mới.

Tuần lễ quốc gia vệ sinh môi trường được triển khai từ ngày 29/4 - 6/5 và dự kiến các hoạt động sẽ kéo dài đến hết Ngày môi trường thế giới 5/6. /.

(TTXVN/Vietnam+)