Ông Bùi Minh Châu. (Nguồn: phutho.gov.vn)

Ngày 3/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn công tác nhân sự của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011-2016 .

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với ông Chu Ngọc Anh vì lý do chuyển công tác; đồng thời, bầu ông Bùi Minh Châu, sinh năm 1961, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011-2016.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 17 cũng đã tiến hành bầu bổ sung ông Bùi Văn Quang, sinh năm 1967, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2011-2016./.