Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVI. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sau 3 ngày làm việc sôi nổi và nghiêm túc, ngày 24/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; 14 đồng chí vào Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Chẩu Văn Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; ông Nguyễn Hồng Thắng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Minh Huấn tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu 19 đại biểu (trong đó 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 với phương châm “Đoàn kết thống nhất, tập trung đột phá, khai thác tiềm năng, phát triển bền vững”, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực đột phá: Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực; khai thác tiềm năng để phát triển du lịch, lịch sử, văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Với các nhiệm vụ trọng tâm: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; huy động nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và xây dựng nông thôn mới; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tuyên Quang chú trọng quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, tích cực bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt chính sách lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tích cực đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới....

Đại hội cũng xác định 15 chỉ tiêu đến năm 2020: Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân 5 năm của tỉnh Tuyên Quang đạt trên 8%/năm (tính theo giá so sánh năm 2010); tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 2.400 USD; trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu hút 1,7 triệu lượt khách du lịch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.300 tỷ đồng; duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%, trong đó đào tạo nghề trên 37%; tạo việc làm cho trên 100.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 60%; hằng năm 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…/.