Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Sau 4 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, sáng 2 5 /9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX gồm 55 người. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 9 người.

Ông Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Nguyễn Khắc Hưng nghỉ chế độ.

Đại hội cũng bầu 22 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tạo bước đột phá về phát triển kinh tế phấn đấu đến năm 2020, Nam Định là tỉnh nông thôn mới, có nền công nghiệp phát triển nhanh theo hướng hiện đại," Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XIX đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra 3 nhóm giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng Đảng và đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới.

Đại hội xác định, nhiệm kỳ 2015-2020, Nam Định chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tập trung, huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, y tế, xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh tăng cường liên kết vùng trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là nguồn lực về con người, văn hóa, giáo dục, truyền thống cách mạng để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Nam Định tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, công việc của mỗi người.

Các địa phương, đơn vị nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng theo hướng thiết thực, phù hợp, hiệu quả, phân định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cung cấp thông tin, định hướng về tư tưởng và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở.

Cùng với đó, tạo điều kiện tốt nhất để phát huy dân chủ, nâng cao dân trí; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan tham mưu của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nắm bắt và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, không để tồn đọng, phức tạp, kéo dài; nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác quân sự quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong cho biết: Bước vào giai đoạn mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.