Chiều 12/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ tám để xem xét ban hành mới và sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết cho phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành; xem xét miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Cầm Ngọc Minh để nghỉ hưu theo quy định.

Với 67/67 đại biểu có mặt đồng ý, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hoàng Quốc Khánh sinh ngày 2/9/1969, dân tộc Thái, quê quán: xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; nơi ở hiện nay: tổ 8, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Tiến sỹ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã thông qua một số nghị quyết như: Nghị quyết về sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (đợt 2); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thông qua các khu quy hoạch để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thu hút đầu tư trên địa bàn các huyện Mộc Châu, Vân Hồ; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 112/NQ-Hội đồng Nhân dân của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 -2021…/.

Nguyễn Cường (TTXVN/Vietnam+)