Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định cử ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tham gia các Ban chỉ đạo, các đoàn đàm phán liên quan đến biên giới, lãnh thổ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ cử ông Lê Hoài Trung thay ông Hồ Xuân Sơn giữ các chức danh sau:

1- Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

2- Trưởng đoàn đại biểu của Chính phủ nước Cộng hòa ​Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia (Chủ tịch Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia).

3- Trưởng đoàn đại biểu của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào (Chủ tịch Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào).

4- Trưởng đoàn đại biểu biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tham gia Hội nghị thường niên giữa đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt Nam-Lào).

5- Trưởng đoàn đại biểu của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc./.