Ong Nguyen Nho Trung duoc bau lam Chu tich HDND thanh pho Da Nang hinh anh 1Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tặng hoa cho các đại biểu vừa được bầu giữ chức vụ chủ chốt. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Ngày 9/7, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) để triển khai một số công tác quan trọng, trong đó tổ chức kiện toàn các chức danh lãnh đạo thành phố. Kết quả, ông Nguyễn Nho Trung được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố.

Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, điều hành do nhiều nguyên nhân, một số chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố còn thiếu, cần phải được bổ sung, kiện toàn một bước để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành giới thiệu, bầu các chức danh: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố (với số phiếu là 47/48 phiếu, đạt tỷ lệ 97,92%); bầu ông Lê Minh Trung, Hiệu Trưởng Trường Chính trị thành phố giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (với số phiếu là 48/48, đạt tỷ lệ 100%); bầu ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố (với số phiếu 44/48, đạt tỷ lệ 91,67%); bỏ phiếu bãi miễn chức danh Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố đối với bà Phan Thị Thúy Linh (với số phiếu 48/48, đạt tỷ lệ 100%) và bãi nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hưng vì nghỉ chế độ từ ngày 1/7/2018 (với số phiếu là 48/48, đạt tỷ lệ 100%).

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 cảm ơn các đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đã làm việc tích cực, công tâm để kiện toàn các chức danh chủ chốt của thành phố Đà Nẵng đồng thời, nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn lao nhưng song song với đó là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp phát triển của thành phố.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ dành nhiều thời gian thảo luận, kiến nghị các giải pháp căn cơ đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2018 và một số chủ trương lớn của thành phố; đồng thời, cũng tập trung chất vấn những vấn đề cụ thể thực tiễn đặt ra mà cử tri quan tâm, bức xúc, nhất là những vấn đề cam kết nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện kéo dài. Theo đó, các đại biểu sẽ thảo luận, thống nhất chia nhóm các vấn đề để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn theo thể thức “hỏi nhanh, đáp gọn.” 

Kỳ họp diễn ra đến ngày 12/7/2018./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)