NCB tổ chức Đại hội đồng cổ đông. (Nguồn: NCB)

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) vừa thống nhất bầu ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho bà Trần Hải Anh.

NCB vừa tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Theo đó, nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao vai trò quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông của NCB đã thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 6 lên 7 thành viên và thống nhất bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

NCB bổ nhiệm ông Lê Hồng Phương giữ chức Tổng Giám đốc

Danh sách 3 thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung gồm: Ông Nguyễn Tiến Dũng; ông Trần Kim Chung và ông Vũ Mạnh Tiến.

Ngay sau đó, Hội đồng quản trị NCB họp thống nhất bầu ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị NCB nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho bà Trần Hải Anh. Ông Nguyễn Tiến Dũng có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ông từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như: Trưởng Ban chiến lược và Phát triển ngân hàng Quốc Dân; quyền Tổng Giám đốc VPBank; Ban Giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB) Chi nhánh Hà Nội và Hải Phòng.

Hội đồng quản trị NCB hy vọng việc bổ sung nhân sự cao cấp cho đội ngũ lãnh đạo sẽ giúp NCB hoàn thành những mục tiêu chiến lược đã đề ra, mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng./.