Ông Nguyễn Văn Hùng. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021; ông Kring Ba, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI và ông Nguyễn Thế Hải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bốn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa X tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XI gồm các ông, bà: Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Đức Tuy, Lại Xuân Lâm, Trần Thị Nga.

Kỳ họp cũng bầu các chức danh chủ chốt khác của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng Nhân dân thống nhất thành lập 4 Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm Ban Dân tộc, Ban Văn hóa-Xã hội, Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Pháp chế, mỗi ban gồm 7 thành viên; bầu 21 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; bầu 26 Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021./.